Изтеглете тази страница като PDF

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ОТ 9 ЯНУАРИ 2017 Г.

Тези Специални условия и Общите   (наречени по-нататък заедно "Общи и Специални условия"), както и декларацията за авторски   и декларацията за  , се прилагат за всички споразумения между нас, в качеството ни на Доставчик (наричан по-нататък "Доставчик", "ние", "нас" или "ни" – вж. информацията по-долу), и Вас, в качеството Ви на Купувач на извършваните от нас Услуги. "Услуги" означава доставянето на Мобилно съдържание, т.е., съдържание, предназначено за използване чрез мобилни устройства (като приложения, тапети, игри, забавни мелодии и реални звуци) посредством изпращане на кратки съобщения (наричани по-нататък "SMS"), по (мобилен) Интернет, този уебсайт или сайт за мобилни устройства (наричани по-нататък "Сайтове") и/или чрез използване на други средства за предаване на мобилно съдържание, освен ако писмено не е уговорено друго.

Общите и Специалните условия, както и декларацията за авторски права и декларацията за поверителност също се прилагат за използването на Сайтовете.

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТОВЕТЕ И/ИЛИ С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ОБЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО И С ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И ЧЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

За определено Мобилно съдържание и Услуги, може да са приложими допълнителни Условия в допълнение към Общите и Специалните условия, като условия за игри, уреждане на спорове и указания, които се съобщават предварително (наричани по-нататък "Допълнителни условия"). С РЕГИСТРАЦИЯТА СИ ЗА УСЛУГА(И) И/ИЛИ С ПРИЕМАНЕТО НА МОБИЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И/ИЛИ УСЛУГА(И), СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ГИ ПРОЧЕЛИ И СЕ ОБВЪРЗВАТЕ С ТЯХ.

В случай на противоречие между Общите и Специалните условия и Допълнителните условия, последните имат приоритет.

Доставчикът има право по всяко време да променя или допълва Общите и Специалните условия. Затова трябва редовно да проверявате тези страници.

1. ДЪРЖАВА

Услугите се предоставят в България.

2. ДОСТАВЧИК

Услугите Ви се предоставят от.

Thumbr е фирмата на C Formats GmbH
 Immermannstrasse 13, 40210 Düsseldorf
Фирмен регистрационен номер: Düsseldorf HRB 50721

Ид. № по ЗДДС: DE 814 204 879 

Ел. поща: info.bg@thumbr.com

тел.: 024951503

3. УСЛУГИ

Thumbr предлага вълнуваща гейминг платформа за търсещите забавление в социални и мобилни игри за Android и iPhone. Върховното гейминг изживяване, състоящо се от браузър игри, игри за изтегляне, Java игри и игри в приложения.
Thumbr предлага интересни игри за всички възрасти. Очакват ви уникални премиум игри!
Възползвайте се от възможността да се присъедините към тази гейминг платформа от следващо поколение. Нашата цел е да ви зарадваме и да ви предложим уникално изживяване на лесна за използване платформа за Android и iPhone.
Играйте на най-добрите игри на всички времена и се насладете на най-новите игри на върха на пръстите си.

4. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, НАЛИЧНОСТ И ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ

Потребителите на Услугите трябва да са законно пребиваващи в България, които (1) са навършили 18 години и/или имат съгласието на (единия от) родителите, и/или от притежателя на акаунта, за да се регистрират и използват Услугите от негово име, (2) приемат, от името на своя родител и/или притежателя на акаунта и от свое име, тези Общи и Специални условия. С регистрацията и/или използването на Услугите, Вие потвърждавате, че сте прочели и приемате Общите и Специалните условия, и че ще спазвате приложимите за Вас условия, както е посочено по-горе.

5. ТАКСИ

Приложимите такси ще Ви бъдат съобщени чрез Услугите и Сайтовете.

Приложимите такси са: 

Абонаментната услуга от Thumbr струва 6.01 BGN на седмица за потребители на MTel и Telenor. За потребители на Vivacom, абонаментната услуга струва 6 BGN на SMS, 1 SMS на седмица.

Таксите за Услугите се начисляват в сметката Ви за телефон от Вашия мобилен оператор, ако имате абонамент или чрез приспадане от кредита Ви, ако нямате абонамент. Може да се начисляват отделни такси на мобилния оператор за текстови съобщения/WAP/GPRS/UMTS или такса за изтегляне.

6. КРАТКИ КОДОВЕ, КЛЮЧОВИ ДУМИ И URL ЗА САЙТОВЕТЕ

Ако е приложимо, кратките кодове, ключовите думи и унифицираният указател на ресурс (URL), които използваме за Услугите ни и в Сайтовете, ще Ви бъдат съобщени чрез Услугите и Сайтовете.

7. ОТМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО АВТОРСКИ ПРАВА

Предоставяме Ви информация в Сайтовете и/или чрез Услугите. Ако желаете да отмените използването на Услугите ни, може да го направите, като:

Има три начина да прекратите услугата:

1: Чрез текстово съобщение/SMS: можете да се откажете от услугата по всяко време, като изпратите SMS с текст STOP IGRI до 171817 (Виваком) или STOP IGRI до 14703 (Telenor и Mtel).

2: Чрез имейл: можете да изпратите имейл, съдържащ телефонния номер, за който абонаментът трябва да бъде прекратен, до info.bg@thumbr.com Абонаментът ви ще бъде прекратен в рамките на 24 часа (в установеното работно време, в противен случай в понеделник след уикенда).

3: Чрез телефонната линия за помощ: клиентите могат да се обадят на оператор на номер 024951503 (При спазване на местните тарифи, операторът е достъпен в работно време). Абонаментът на клиента ще бъде прекратен в рамките на 24 часа (през работни дни).

За повече информация или ако имате конкретни въпроси, може да изпратите имейл на центъра ни за обслужване на клиенти info.bg@thumbr.com. Може също да се обадите на нашия номер за обслужване на клиенти 024951503 (При спазване на местните тарифи, операторът е достъпен в работно време).